Contact UsAcademic Activities

Address:Daizong Road No.61,Taian,Shandong,China

Tel: +86-538-8242217

Fax: +86-538-8242217

E-mail: xuedongming@sdau.edu.cn